رده:دسته‌بندی موضوعات اصلی

این رده فقط به عنوان سرشاخه‌ای برای رده‌های اصلی ویکی‌گفتاورد عمل می‌کند. هیچ مقاله‌ای نباید در این رده قرار بگیرد. مقاله‌ها باید به زیر ردهٔ مناسب منتقل شوند، یا زیر رده‌ای برایشان ایجاد شود.